Όροι χρήσης

 

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Το SCHOOLBOOKS.gr παραχωρεί στους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, της οποίας είναι η νόμιμη και μοναδική κάτοχος, το περιορισμένο, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην εν λόγω ιστοσελίδα ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και όλους τους νόμους που τυγχάνουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα δεσμεύεστε ανεπιφύλακτα και άνευ ετέρου από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δημιουργούν ένα δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ υμών και του SCHOOLBOOKS.gr, βάσει του οποίου σας παραχωρείται μόνον η χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

Εγγυήσεις – Ευθύνες

Το Schoolbooks.gr προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ορθές, διατίθενται σε βάση «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου και καμία εγγύηση δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα δε δίνεται ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ορθό, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο.Το Schoolbooks.gr δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή ο υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλων ειδών επιβλαβείς υπολογιστικούς κώδικες και η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών αυτής. Επιπλέον, το Schoolbooks.gr δε φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην παρούσα ιστοσελίδα και περαιτέρω δε θα ευθύνεται η ίδια, οι υπάλληλοί της ή ο οποιοσδήποτε νομίμως προστηθείς αυτής για οποιουδήποτε είδους ζημία, παρεπίμπτουσα, επακόλουθη, άμεση ή έμμεση, ειδική αποζημίωση, έξοδα ή χρηματικές ποινές συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά αναφερομένων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων και κάθε άλλης αξίωσης που δύναται να προκύψει από τη χρήση, αντιγραφή, παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, καθώς και κάθε άλλης συνδεδεμένης σε αυτή έτερη ιστοσελίδα.

 

Τροποποιήσεις

Το Schoolbooks.gr διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης, διαγραφής, αντικατάστασης, τροποποίησης και γενικά κάθε μεταβολής των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση ή προμήνυση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί αυτό απαραίτητο. Τυχόν τέτοιες αλλαγές και διαφοροποιήσεις θα θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές από τους χρήστες της ιστοσελίδας απλώς και μόνο με τη χρήση αυτής μετά την ανάρτηση των νέων διαφοροποιημένων όρων ή τη γνωστοποίησή τους στο κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο. Το προαναφερόμενο δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής των όρων χρήσης ή ακόμη και των λειτουργιών της ιστοσελίδας δεν υπάγεται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, χρονικό ή άλλης μορφής, και τυχόν άσκησή του δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος του Schoolbooks.gr.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ολόκληρο το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, των επιλογών και των ρυθμίσεων αυτής, είναι (εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά) δικαίωμα του δημιουργού "Schoolbooks.gr" αποκλειστικής ιδιοκτησίας της και για τα οποία η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Οποιοδήποτε κείμενο, σχήμα ή εικόνα φέρει τα σύμβολα της εταιρείας ή την επωνυμία της, τα οποία είναι εμπορικά σήματα προστατευόμενα από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, χρησιμοποιείται κατόπιν της σχετικής απαραίτητης άδειας χρήσης.

 

Περιεχόμενο Τρίτων Σελίδων

To Schoolbooks παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες καλή τη πίστη και μόνο για πληροφοριακούς λόγους. To Schoolbooks.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το υλικό και το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με τον δικτυακό της τόπο. Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, δηλωθείσα ή υποδηλωθείσα, για τις πληροφορίες που παρέχονται δι’ αυτών.

 

Newsletters

Το Schoolbooks.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails (newsletters). Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο junk folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter, μπορείτε να μας ενημερώσετε.

Σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Προϋπόθεση για την αποστολή των προϊόντων είναι η γνωστοποίηση από τη πλευρά των πελατών κάποιων προσωπικών τους στοιχείων.

Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής συναλλαγής θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λ.π. ενώ σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα θα σας ζητηθεί επίσης ο αριθμός, το cvv2 και η ημερομηνία λήξης.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα το To Schoolbooks.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση τους.

To Schoolbooks.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Ακύρωση Παραγγελίας

Έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας πριν αυτή αποσταλεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για την ακύρωση πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@schoolbooks.gr

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί κατά τη στιγμή της επικοινωνίας σας τότε η ακύρωση δεν είναι δυνατή. Αν όμως έχετε αλλάξει γνώμη μπορείτε παραλαμβάνοντας τα προϊόντα να τα επιστρέψετε μετά από συνεννόηση μαζί μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από απόσταση (πχ. μέσω του Internet), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσο της φόρμας επικοινωνίας sales@schoolbooks.gr τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό στο 2107648875 ή να την στείλετε με fax στο 2118003002 εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Τέλος σε περίπτωση αγοράς ψηφιακού περιεχομένου το οποίο δεν είναι αποθηκευμένο σε σταθερή βάση, η προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Στην περίπτωση πoυ έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής προβαίνουμε άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Αν τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, δεν καλύπτονται από την Schoolbooks.gr και επιβαρύνουν τον πελάτη.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά δεν δικαιούσθε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ ακουστικά, πλαστελίνη για λόγους υγιεινής, την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση καθώς επίσης και στην περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αγοράς συσκευών που περιλαμβάνουν λογισμικό το οποίο ενεργοποιείται μετά από δοκιμαστική περίοδο για την οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής και εντός της οποία οφείλει είτε να υπαναχωρήσει ή να αποδεχθεί το προϊόν και το λογισμικό, δεν ισχύει η υπαναχώρηση αν παρέλθει ο χρόνος αυτός δοκιμαστικής ενεργοποίησης χωρίς να έχει ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα.
H επωνυμία της επιχείρησης ορίζεται ως.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 152 ΒΥΡΩΝΑΣ
ΑΦΜ.068469943
ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ
ΤΗΛ . 2110120118

 

© 2019 schoolbooks.gr - Designed & developed by Nevma